Home Hulp Contact Vrijwilligers Fotopagina Nieuws Archief

Corona virus en de

gevolgen voor SAHR

Zowel het RIVM als de provincie Noord Brabant doen een beroep op iedereen om niet alleen een bepaalde gedragscode te hanteren maar om het aantal sociale contacten voorlopig tot een minimum te beperken.

Voor de vrijwilligers van SAHR houdt dit in dat zij niet alleen voor moeten waken dat zij door hun dienstverlening zelf besmet worden dan wel in besmette toestand onze cliënten aansteken.

Voor onze cliënten houdt dit in dat tot nader order het kantoor gesloten is en dat er geen contact met SAHR mogelijk is. Op het moment dat het kantoor weer open gaat zullen cliënten door onze centralisten nader bevraagd worden over hun gezondheid bij het maken van een afspraak en dat er helaas in sommige gevallen ook “neen” verkocht zal moeten worden in de komende periode.

SAHR probeert zoveel mogelijk toch tegemoet te komen aan de vragen van onze cliënten maar doet dat met in achtneming van de voorschriften van de overheid. Voor nadere informatie kunt u op de volgende websites terecht: www.rivm.nl of www.vrbn.nl


Eenzaamheid wordt in deze periode, waarin we geacht worden binnen te blijven, alleen maar sterker gevoeld. Mocht u contact zoeken, dan bestaat de mogelijkheid om telefonisch of via de computer contact te leggen met een van de vrijwilligers die hiervoor via Roosendaal Voor Elkaar beschikbaar zijn. Mocht u hier als hulpvrager voor in aanmerking willen komen, neem dan contact op met de vrijwilliger van SAHR die normaal contact met u onderhoudt om uw vraag kenbaar te maken of stuur een e-mail naar het secretariaat van SAHR (klik op SAHR).