Home Hulp Contact Vrijwilligers Fotopagina Nieuws Archief


Activiteitenverantwoording

SAHR moet de activiteiten van haar vrijwilligers kunnen staven. Elk jaar wordt een overzicht hiervan in het jaarverslag meegenomen. Vanaf januari 2020 is het voor de vrijwilligers niet langer noodzakelijk zelf rapporten bij te houden over hun activiteiten. Alle hulp aanvragen worden door de centrale verdeeld en vastgelegd.

Onderstaande formulieren dienen uitsluitend voor eigen gebruik. Haal het formulier op en sla het onder een andere naam op op je eigen computer. Een ingevuld formulier kan gebruikt worden als ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte.

NB: Het is niet mogelijk om via deze website formulieren te bewerken.

activiteitenformulierWord.docx aactiviteitenformulierExcel.xlsx activiteitenformulierPFD.pdf