Home Hulp Contact Vrijwilligers Fotopagina Nieuws Archief

ANBI

STICHTING ALGEMENE HULPDIENST ROOSENDAAL

(SAHR)

(Contact gegevens op de Contact-pagina van deze website)

Doelstelling SAHR:

Vrijwilligers bieden hulp aan diegenen die geen hulp kunnen krijgen bij andere zorg- en welzijnsorganisaties en/of niet over voldoende financiële middelen beschikken voor professionele hulp.

Als familie kan helpen of indien iemand anders ingeschakeld kan worden, bijvoorbeeld buren of kennissen, komt men voor onze vrijwillige hulpverlening niet in aanmerking.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

SAHR verleent hulp op het gebied van:

1 – Informatie en advies. Er kan informatie ingewonnen worden en/of advies gevraagd omtrent hulpverlening in Roosendaal.
2 – Vervoer met begeleiding. Men kan ons benaderen voor het vervoer naar bijv. ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut, winkel indien men begeleiding nodig heeft.
3 – Klusjes in huis en tuin. Indien men geen professionele hulp kan betalen en niemand in de omgeving heeft die klusjes kan verrichten of het tuintje bij kan houden, kan men bij SAHR terecht.
4 – Sociale steun. Voelt men zich eenzaam dan zijn er vrijwilligers bij SAHR die wekelijks kunnen komen om een stukje eenzaamheid op te vangen.

Beloningsbeleid van SAHR:

SAHR kent voor geen van de vrijwilligers/bestuursleden een beloningsbeleid. Vervoer en klusjes gebeuren op basis van onkostenvergoeding.
De tarieven die hierbij worden gehanteerd zijn te vinden onder “home/tarieven”.

SAHR heeft een ANBI-status en is dus te vinden op de site van de overheid: Kennisbank filantropie (klik).

Aantal vrijwilligers in 2018 gemiddeld: 65
Aantal beantwoorde hulpvragen in 2017: 2327 (t.o.v. 2044 in 2016).

Jaarverslag en financieel verslag 2019 (klik op gewenste document )