Home Hulp Contact Vrijwilligers Fotopagina Nieuws Archief


AVG

AVG


Net als alle andere organisaties houdt SAHR zich aan de geldende privacywetgeving. Omdat SAHR gegevens van vrijwilligers én cliënten in een geautomatiseerd bestand bewaart (anders kan de stichting niet functioneren) houdt dit voor alle betrokkenen in dat:


Het is voor SAHR ondoenlijk om alle cliënten persoonlijk te benaderen om hen schriftelijk akkoord te laten geven. De stichting gaat er dan ook van uit dat haar cliënten op deze wijze in kennis gesteld zijn van het feit dat hun gegevens door SAHR worden opgeslagen. Zodra de relatie tussen een cliënt en SAHR wordt verbroken, of uiterlijk één jaar na de laatste maal dat er hulp aan een cliënt is verleend, zal SAHR de gegevens van bewuste cliënt uit haar bestand verwijderen. Nieuwe cliënten zullen bij een eerste gelegenheid over het AVG-beleid van SAHR worden geïnformeerd.