SAHR

Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal
Telefoon: 0165-533111
Title
Ga naar de inhoud
SAHR is lang geleden ontstaan als burenhulp organisatie in De Kroeven. Sinds dat moment is er zowel in de taakuitoefening van de stichting als in haar werkgebied het nodige gewijzigd. Waar de originele opzet bijvoorbeeld voorzag in stervensbegeleiding is daar nu geen sprake meer van. Sommige zaken worden immers beter aan professionals overgelaten.

Waren wij aanvankelijk actief in de Kroeven, nu bedienen wij de gemeente Roosendaal, inclusief de kerkdorpen Nispen, Heerle, Wouw,  Wouwse Plantage en Moerstraten. Een ding is door de jaren heen hetzelfde gebleven:

Wij zijn een organisatie van en door vrijwilligers.
Er is binnen onze stichting niet één beroepskracht !!

De maatschappij verandert ook. Waren er bijvoorbeeld bij de oprichting van SAHR nog volop bejaardenhuizen, nu is het motto “zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen”. In sommige gevallen betekent dit voor ons dat de oude waardes (kleine beurs, klein sociaal netwerk) opgerekt moet worden om cliënten te kunnen blijven ondersteunen.

Waar het op dit vlak allemaal heengaat? De toekomst zal het uitwijzen. Voorlopig blijven wij onze diensten aanbieden aan hen die dat nodig hebben.
Terug naar de inhoud