Wettelijk - SAHR

Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal
Telefoon: 0165-533111
Title
Ga naar de inhoud
Wettelijke voorschriften

SAHR moet zich, net als iedere andere organisatie, voegen naar de wet. In de afgelopen jaren is vooral de bescherming van privacy een belangrijk issue geweest dat in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming uit 2018) geregeld is. Onder het kopje AVG leest u hoe SAHR zich hieraan conformeert.

SAHR is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en van daaruit is de stichting verzocht zich te conformeren aan de UBO (Ultimate Beneficial Owner) regeling. Dit houdt in dat SAHR kenbaar moet maken wie de financieel verantwoordelijke(n) is of zijn. Meer hierover in het deel KvK-UBO.

Niet op de laatste plaats  moet SAHR (ook als kleine club die we zijn) voldoen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Om aan deze wet te kunnen voldoen dient een papierwinkel te worden gevuld, een taak die het bestuur eind 2022 hoopt te completeren.

Tot slot is SAHR een ANBI - instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Om deze status te kunnen behouden moet SAHR jaarlijks het “bedrijfsresultaat” publiceren, iets wat normaliter al gedaan werd aan onze geldschieter (de gemeente Roosendaal) maar dat nu ook wordt gepubliceerd op onze website. Meer onder het kopje ANBI.

AVG
SAHR moet om te kunnen bemiddelen tussen cliënten en vrijwilligers persoonsgegevens vastleggen van beide groepen én gegevens over de wijze waarop inzet is gepleegd (dit laatste ter verantwoording aan de gemeente Roosendaal). De gegevens van onze vrijwilligers liggen met hun akkoord vast voor de duur waarin zij actief zijn voor de stichting. De gegevens van cliënten worden -na hun akkoord-  bewaard tot uiterlijk een jaar na de laatste inzet op hun verzoek. Persoonsgegevens kunnen altijd worden ingezien en op verzoek worden aangepast of verwijderd.

KvK-UBO
SAHR is ingeschreven onder nummer 41103017 bij de kamer van koophandel en het zittende bestuur, inclusief de penningmeester, voldoet aan de UBO-eisen.

ANBI
SAHR is onder RSIN nummer 9720832 ingeschreven als ANBI instelling. Via deze links zijn het jaarverslag 2021 en de financiële verantwoording 2021 te raadplegen
Terug naar de inhoud