Over SAHR - SAHR

Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal
Telefoon: 0165-533111
Title
Ga naar de inhoud
Het ontstaan van SAHR (een stichting zonder winstoogmerk)

De Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal (SAHR) is in de vorige eeuw ontstaan als burenhulpinitiatief in de Kroeven in Roosendaal. Buren spraken af elkaar bij te staan waar nodig. Ook toen al was er sprake van boodschappen doen voor elkaar, elkaar vervoeren als de omstandigheden daarom vroegen en ook het onderhouden van tuintjes en het doen van kleine klusjes vond al plaats.

In de loop der jaren is een deel van deze handelingen gelijk gebleven. Andere activiteiten van de stichting, zoals het leveren van stervensbegeleiding, is doorgeschoven naar professionals. Wat door de jaren heen is wel steeds hetzelfde gebleven dat wij een vereniging van en door vrijwilligers zijn en blijven.

SAHR heeft zich allereerst zelf financieel kunnen helpen. Vroeger gebeurde dit door aan alle personen die om hulp vroegen een kleine financiele bijdrage te vragen. Later werd de gemeente Roosendaal gevraagd om ondersteuning middels subsidie. Met deze subsidie zijn wij in staat huisvesting, energie, administratie en dergelijke voor onze stichting te betalen. In die gevallen waarbij voor de inzet van vrijwilligers een onkostenvergoeding wordt gevraagd is de bijdrage voornamelijk bedoeld om de vrijwilligers terug te betalen van de door hem of haar gemaakte kosten.

SAHR is dus een absolute non-profit organisatie.
Terug naar de inhoud